PEREGRYNACJA OBRAZU ŚW. ANTONIEGO 2024

PROGRAM PEREGRYNACJI OBRAZU ŚW. ANTONIEGO Z PADWY!

DRODZY PARAFIANIE!

13 grudnia rozpoczęła się peregrynacja obrazu św. Antoniego. 

PROGRAM PRZYJĘCIA OBRAZU:

1. Rodzina przyjmująca obraz przygotowuje godne miejsce: stół, świece, biały obrus.

2. Gromadzi się na modlitwie i prosi o łaskę nawrócenia dla parafii i poszczególnych osób.

3. Wypisuje intencje na kartce zatytułowanej prośby do św. Antoniego i przynosi do kościoła, skałdając do skrzynki z prośbami na ołtarzu            św. Antoniego.

4. Wpisuje się do księgi peregrynacji podając datę i podpis oraz intencje.

5. Rodzina, która przyjęła obraz przychodzi we wtorek na Mszę św. o godz. 18.00.

6. Następnie obraz przechodzi do rodziny następnej.

W ramach peregrynacji przygotowaliśmy feretron z wizerunkiem obrazu św. Antoniego, który będzie wędrował po rodzinach naszej parafii. Również został przygotowany modlitewnik do św. Antoniego Orchowskiego, który będzie pomocą podczas modlitwy w domu. Mamy również obrazy św. Antoniego, które będą jako pamiątka peregrynacji do nabycia.

św. Antoni Padewski - módl się za nami!